Oasens gruppefellesskapHensikten


1.VEKST
En disippel vokser og blir mer lik sin Herre, Jesus Kristus.

2. TILHØRIGHET
En disippel kjenner tilhørighet til sin mester. I dette tilfellet Jesus som er representert gjennom sitt legeme på jorden: Den lokale menighet.


3 vekstområder


1. Personlig vekst

Personlig vekst ved at vi kommer inn på andre blir kjent og slipes mot hverandre. Gjennom å få utfordringer og gi tilbakemeldinger.

“Jern kvesser jern, og det ene mennesket kvesser det andre.”

– Ordsp 27:172. Fysisk vekst

Fysisk i antall ved å inkludere nye mennesker i gruppa og nå ut til flere.

«Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.»

– Matt 28,193. Åndelig vekst

Åndelig vekst gjennom studie av Guds ord og bønn. Gjennom meningsutveksling, refleksjon, spørsmål og bruk av dine åndelige gaver.

“Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd..”

– 2 Tim 3,16


3 faktorer som
skaper TILHØRIGHET:


1. Omsorg


Omsorg Ved å dele livets gleder og sorger med hverandre og støtte hverandre i livets ulike faser.

“Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus.”

– Ef 4,322. Nærhet

Gjennom et lite fellesskap hvor alle ser og hører deg og hvor du ser og lytter til de andre.

“Da Jesus gikk i land, fikk han se en mengde mennesker. Han fikk inderlig medfølelse med dem, for de var som sauer uten gjeter.”

– Mark 6,343. Fellesskap

Ved å gjøre ting sammen, ha det gøy sammen. Ved å dele LIVET sammen med gruppa.

“Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. 47 De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket.”

– Apg 2,46Lifegrupper i praksis


Her kan det være stor forskjell på gruppene og det vil være ulik vektlegging på de seks elementene fordi vi alle er forskjellige og går gjennom ulike faser i livet. Den grunnleggende hensikten med gruppa vil derimot alltid være å skape VEKST og TILHØRIGHET gjennom de seks elementer nevnt ovenfor.
Kjennetegn

@

Vi samles minst hver 14.dag og er sammen minst en time når vi samles.

Det er fullt ut akseptert og helt uproblematisk å bytte gruppe uten å måtte oppgi noen forklaring. En gruppe er et frivillig, positivt og lystbetont fellesskap.

+

En gruppe består av maks ca.10-12 mennesker (Over det så søker vi å starte en gruppe til)

Gruppen har en definert leder som er underlagt hovedleder for Life-grupper i menigheten.


Bli Med i Lifegruppe


Om du ønsker å bli med en i Life-gruppe, eller har noen spørsmål, så kan du sende email til lifegruppe@oasen.org“Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord.”

– Rom 10:17