om ifokus

iFokus, enda en konferanse?!


Det er mange konferanser og mange tilbud på torget. Trenger vi enda en? Kanskje ikke. Grunnen til at vi likevel velger å arrangere iFokus konferansen igjen i 2017 er at det finnes en visjon som brenner i vårt hjerte. En visjon som vi ikke kan legge vekk. En visjon om å se lokale menigheter reise seg på Sørlandet. Lokale menigheter fylt med unge mennesker som brenner for Jesus og som både finner og får sin plass i det Gud ønsker å gjøre der de bor.

Vi tror at den lokale menighet er verdens håp. Vi tror at kun gjennom å se attraktive og sterke lokale menigheter som reiser seg på sørlandet så vil Guds rike ha fremgang og vekst i en verden som ellers lett kan gi oss feil fokus.

Det er mange ulike konferanser på Sørlandet. Det vi har savnet er en konferanse som setter fokus på

 1. Å bygge og utruste den lokale menighet, DIN menighet.
 2. Å oppmuntre og inspirere til å slippe til en ny generasjon av unge i våre menigheter.

Dette er de to pilarene som iFokus bygger på. Våre forkynnere vil derfor alltid være menighetsbyggere som har konkrete resultater å vise til i praktisk menighetsbygging og som har et hjerte for å fostre en ny generasjon for Jesu sak.

Av samme grunn så avslutter vi alltid konferansen lørdag kveld. Vi oppfordrer alle deltagere til å reise hjem til sin egen lokale menighet og der delta aktivt i Gudstjenesten søndag formiddag.

Den lokale menighet


Oasen er en lokal menighet i Søgne og Mandal. Vi tror at den lokale menighet er verdens håp fordi den representerer Jesu fysiske tilstedeværelse på hvert et sted der den er. Jesus sa at  han ville bygge sin menighet og at dødsrikets porter ikke skulle få makt over den. Menigheten har overlevd til denne dag og er i dag sterkere og større enn noen gang tidligere. Vi tror at vi som enkeltpersoner trenger å finne vår plass og forplikte oss til en lokal menighet for at den skal styrkes, vokse og få innflytelse lokalt og globalt slik Jesus ønsker. Han er hodet for legemet men vi er hans lemmer. Jesus elsker sin menighet derfor elsker også vi den lokale menighet. Vårt håp er at vi gjennom iFokus konferansen kan oppmuntre, inspirere og styrke både store og små lokale menigheter på Sørlandet og at du som deltar skal reise hjem med ny tro på at nettopp DIN lokale menighet med DIN hjelp kan blomstre som aldri før og bety en forskjell på det stedet der Gud har satt deg.

Bakgrunn

iFokus er født ut av Oasens visjon om å være en attraktiv og sterk lokal menighet hvor generasjonene står sammen og trener de unge, utruster dem og slipper dem til i tjenesten. Vi har gjennom våre menigheter i Søgne og Mandal sett hvordan unge mennesker vokser frem og tar ansvar når de oppmuntres, trenes og slipper til i lederposisjoner i menigheten.

visjon

iFokus konferansen er bygget rundt en visjon om å inspirere og utruste oss sørlendinger til å bygge lokale menigheter som gir tumleplass og spillerom for en ny generasjon av unge mennesker. Vi gjør dette gjennom å sette fokus på ulike områder som kirken utfordres på i møte med unge mennesker og en kultur i stadig endring.

Målsetning

Vårt mål er å sette opp en konferanse av høy kvalitet på alle plan og med inspirerende forkynnere som har resultater å vise til i praktisk menighetsbygging. Vi ønsker at alle deltagere skal reise hjem med en visjon av hva kirken kan være og en fornyet tro på at de kan være med å bygge en slik kirke der de bor.

 • Connector.

  Tema 2013: Kirke for en ny generasjon

  Norge trenger å se en ny generasjon innta våre kirker og bedehus. Som kristenledere i dag har vi et stort ansvar for å oppdage, utruste og slippe til yngre krefter i våre kirker. De unge er ikke fremtiden, de er nåtiden.

 • Connector.

  Tema 2014: Følg meg!

  Har Jesu ord om å følge ham mistet sitt innhold i en tid hvor twitter og Instagram preger vår forståelse av følgere og hvor media forkynner budskapet om å følge sine egne lyster? “Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg”. Er Jesus i utakt med tiden? Hva vil det si å følge Jesus i 2014?

 • Connector.

  Tema 2015: Reis deg

  Vi tror at Gud gjennom iFokus15 ønsker å rope et rungende “Reis deg!” til oss sørlendinger. Reis deg og gå så sterk som du er. Som Gideon kan også vi som Sørlendinger ofte føle oss svake og små. Men som i Gideons tilfelle så handler det ikke om hvem vi er men hvem Han er som sender oss i sitt navn.

 • Connector.

  Tema 2017: Oppdraget!

  Vi lever i en verden hvor forbrukermentalitet og selvrealisering står i fokus. Som menighet kan vi umerkelig og langsomt bli dratt inn i og preget av denne kulturen. Som Jesu disipler har vi imidlertid et annerledes og høyere kall. Vi har et oppdrag som gjelder og som hver dag må sette retningen for våre liv: “Som faderen har sendt meg så sender jeg dere”! Dette året ønsker vi å sette oppdraget iFokus!