Vårt Oppdrag

Vårt oppdrag er å bygge attraktive og sterke menigheter, som vinner mennesker for himmelen og utruster dem til positive vitner med innflytelse i samfunnet.


Visjon

Elske Gud

Vi ser en menighet bre seg ut fra Sørlandet. En menighet som gjennom sann tilbedelse og overgivelse berører Guds hjerte og lever det ut i sin hverdag.


Tjene samfunnet

Menigheten vi ser er en pionérmenighet som gjennom sin tjeneste har innflytelse og påvirker samfunnet med bibelske verdier.


Elske Mennesker

Vi ser en menighet med et inkluderende fellesskap. Et fellesskap som oppmuntrer, gjenoppretter og utruster ordinære mennesker til å leve ekstraordinære liv, og bety en forskjell i sin verden.


Være et vitne

Vi ser en misjonerende menighet som lever i kontinuerlig endring og vekst. En menighet hvor generasjonene står sammen og trener de unge, utruster dem og slipper dem til i tjenesten.

Verdier


Oasen Bibelsenter har 8 kjerneverdier som ligger til grunn for våre valg og avgjørelser. Disse verdiene er ikke krav, men beskriver kulturen vi ønsker å skape i menigheten og er en ledestjerne i alle menighetens beslutningsprosesser.


1.
Varme
relasjoner

Vi verdsetter gode relasjoner og har en målsetning om å bygge livsforvandlende relasjoner bl.a. gjennom smågrupper med fokus på vekst og tilhørighet.

2.
Positivitet
& optimisme

Vi tror på en stor Gud som har gitt oss fremtid og håp. Takknemlighet over å være frelst og forventning til hva Gud skal gjøre iblant oss gir oss all grunn til å oppmuntre og inspirere hverandre med glød og iver. Vi tjener en raus og sjenerøs Gud som gav sin eneste Sønn. Som Hans barn ønsker vi å gjenspeile denne holdningen overfor våre medmennesker.

3.
Kreativitet
& endringsvilje

Vi ser alltid fremover, åpne for nye prosjekter og bedre måter å gjøre tingene på.


4.
Inkluderende

Vi har fokus på å inkludere nye mennesker i alle våre sammenhenger og vektlegger kontakt og vennskap med mennesker som ikke identifiserer seg med kristen tro.


5.
Teamarbeid

Vi tror på kraften i godt teamarbeid og at vi alle er kalt til å yte, ikke bare nyte. Vi tror at alle våre medlemmer har en viktig funksjon og plass i menigheten. Våre ledere er ikke ute etter å bli tjent men å tjene og legge ned sitt liv for menigheten og den enkelte, derfor verdsetter og respekterer vi våre ledere på alle nivåer.


6.
Gi vårt beste

Vi tjener en allmektig Gud som fortjener vårt beste. En holdning av kvalitet og høy grad av overgivelse til oppdraget tilstrebes på alle menighetens områder.


7.
Fostring
& reproduksjon

Vi er overgitt til kontinuerlig å fostre nye disipler og ledere med karakter og integritet.


8.
Åpenhet
& kommunikasjon

Vi verdsetter tilbakemeldinger, derfor oppfordrer vi til refleksjon og åpen dialog som utfordrer til nytenking.