Det personlige vitnesbyrdet

Kristoffer Sørdal

25. September 2016 ()

Tale fra 25.09.2016 av Sten Sørensen i Oasen Mandal.

Download Files
MP3MP3