OASENS KONFERANSE


iFokus er en konferanse som ønsker å rette søkelyset på potensialet som ligger i den nye generasjonen og behovet for å slippe til de unge i lederposisjoner med reell innflytelse i våre kirker og bedehus.

Norge trenger å se en ny generasjon innta våre kirker og bedehus. Som kristenledere i dag har vi et stort ansvar for å oppdage, utruste og slippe til yngre krefter i våre kirker. De unge er ikke fremtiden, de er nåtiden.+

Les mer om ifokus på:

https://oasen.org/ifokus/#omifokus