OASENS VENNETUR


En gang i året arrangerer vi vennetur for hele menigheten. Dette er en åpen tur hvor alle er velkommen til å ta med seg både nye og gamle venner for herlig sosialt og åndelig fellesskap en weekend på vårparten.


FOR ALLE GENERASJONER


Vi ønsker gjennom denne turen å knytte sterkere vennskapsbånd på tvers av generasjoner og det er derfor lagt opp til at det skal være en tur for alle uavhengig av alder. Vi har eget opplegg for ungdommene selv om vi også gjør mye sammen. Venneturen har mye sosialt samvær men også ulike møter og åndelig fellesskap og det har blitt en tradisjon som er med og bygger fellesskapet i menigheten sterkere.


VÅR HENSIKT


Venneturen har som hensikt å hjelpe oss å oppnå del 2 i visjonen vår som sier “Vi ser en menighet med et inkluderende fellesskap, et fellesskap som oppmuntrer gjennopretter og utruster ordinære mennesker til å leve ekstraordinære liv og bety en forskjell i sin verden”.


HVOR?


Solstrand camping er benyttet som leirsted de senere år og dette fungerer veldig bra for oss.«Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg.»
– Hebr 10,25