Menighetens dna

DNA er en samling for alle som ønsker å stå sammen om å bygge menigheten. Her samles vi for å høre om menighetens retning, mål og hensikt. Det er en viktig samling for alle våre medarbeidere, ledere og alle som ønsker å være en del av menigheten.“Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg.”

– Hebr 10,25