Oasens gruppefellesskap


Hensikten

1.        VEKST

En disippel vokser og blir mer lik sin Herre, Jesus Kristus.

 


2.        TILHØRIGHET

En disippel kjenner tilhørighet til sin mester. I dette tilfellet Jesus som er representert gjennom sitt legeme på jorden: Den lokale menighet.3 vekstområder


3.1 PERSONLIG VEKST

“Jern kvesser jern, og det ene mennesket kvesser det andre.”

– Ordsp 27:173.2

Fysisk vekst

Fysisk i antall ved å inkludere nye mennesker i gruppa og nå ut til flere.


«Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.»

– Matt 28,193.3 Åndelig vekst

Åndelig vekst gjennom studie av Guds ord og bønn. Gjennom meningsutveksling, refleksjon, spørsmål og bruk av dine åndelige gaver.


“Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd..”

– 2 Tim 3,16


3 faktorer
som skaper
tilhørighet


1. Omsorg


Omsorg Ved å dele livets gleder og sorger med hverandre og støtte hverandre i livets ulike faser.


“Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus.”

– Ef 4,322. Nærhet

Gjennom et lite fellesskap hvor alle ser og hører deg og hvor du ser og lytter til de andre.


“Da Jesus gikk i land, fikk han se en mengde mennesker. Han fikk inderlig medfølelse med dem, for de var som sauer uten gjeter.”

– Mark 6,343. Fellesskap

Ved å gjøre ting sammen, ha det gøy sammen. Ved å dele LIVET sammen med gruppa.


“Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. 47 De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket.”

– Apg 2,46Lifegrupper i praksis


Her kan det være stor forskjell på gruppene og det vil være ulik vektlegging på de seks elementene fordi vi alle er forskjellige og går gjennom ulike faser i livet.

Den grunnleggende hensikten med gruppa vil derimot alltid være å skape vekst og tilhørighet gjennom de seks elementer nevnt ovenfor.Kjennetegn


Vi samles minst hver 14.dag og er sammen minst en time når vi samles.

Det er fullt ut akseptert og helt uproblematisk å bytte gruppe uten å måtte oppgi noen forklaring. En gruppe er et frivillig, positivt og lystbetont fellesskap.

En gruppe består av maks ca.10-12 mennesker (Over det så søker vi å starte en gruppe til)

Gruppen har en definert leder som er underlagt hovedleder for Life-grupper i menigheten.

Bli Med i Lifegruppe


Om du ønsker å bli med en i Life-gruppe, eller har noen spørsmål, så kan du sende email til lifegruppe@oasen.org