Oasens gruppefellesskap


Hensikten

1.        VEKST

En disippel vokser og blir mer lik sin Herre, Jesus Kristus.

 


2.        TILHØRIGHET

En disippel kjenner tilhørighet til sin mester. I dette tilfellet Jesus som er representert gjennom sitt legeme på jorden: Den lokale menighet.3 vekstområder


3.1 PERSONLIG VEKST

“Jern kvesser jern, og det ene mennesket kvesser det andre.”

– Ordsp 27:173.2

Fysisk vekst

Fysisk i antall ved å inkludere nye mennesker i gruppa og nå ut til flere.


«Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.»

– Matt 28,193.3 Åndelig vekst

Åndelig vekst gjennom studie av Guds ord og bønn. Gjennom meningsutveksling, refleksjon, spørsmål og bruk av dine åndelige gaver.


“Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd..”

– 2 Tim 3,16


3 faktorer
som skaper
tilhørighet


1. Omsorg


Omsorg Ved å dele livets gleder og sorger med hverandre og støtte hverandre i livets ulike faser.


“Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus.”

– Ef 4,322. Nærhet

Gjennom et lite fellesskap hvor alle ser og hører deg og hvor du ser og lytter til de andre.


“Da Jesus gikk i land, fikk han se en mengde mennesker. Han fikk inderlig medfølelse med dem, for de var som sauer uten gjeter.”

– Mark 6,343. Fellesskap

Ved å gjøre ting sammen, ha det gøy sammen. Ved å dele LIVET sammen med gruppa.


“Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. 47 De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket.”

– Apg 2,46Lifegrupper i praksis


Her kan det være stor forskjell på gruppene og det vil være ulik vektlegging på de seks elementene fordi vi alle er forskjellige og går gjennom ulike faser i livet.

Den grunnleggende hensikten med gruppa vil derimot alltid være å skape vekst og tilhørighet gjennom de seks elementer nevnt ovenfor.Kjennetegn


[wp-svg-icons icon=”clock-2″ wrap=”i”]

Vi samles minst hver 14.dag og er sammen minst en time når vi samles.

[wp-svg-icons icon=”bubbles” wrap=”i”]

Det er fullt ut akseptert og helt uproblematisk å bytte gruppe uten å måtte oppgi noen forklaring. En gruppe er et frivillig, positivt og lystbetont fellesskap.

[wp-svg-icons icon=”users” wrap=”i”]

En gruppe består av maks ca.10-12 mennesker (Over det så søker vi å starte en gruppe til)

[wp-svg-icons icon=”user-4″ wrap=”i”]

Gruppen har en definert leder som er underlagt hovedleder for Life-grupper i menigheten.

Bli Med i Lifegruppe


Om du ønsker å bli med en i Life-gruppe, eller har noen spørsmål, så kan du sende email til lifegruppe@oasen.org