Bli med i team


Å jobbe sammen


I Oasen har vi stor tro på det å jobbe sammen i team for på denne måten og best mulig kunne utfylle og inspirere hverandre.

Mangfold


Menighetens arbeid utføres i stor grad av ulike team som er satt sammen av mennesker med ulike styrker og personligheter. På denne måten tror vi at vi får frem potensialet i den enkelte og at sluttresultatet blir best mulig.

Eierskap


Det å jobbe sammen i team skaper også en fellesskapsfølelse og hjelper oss til å se helheten i det fantastiske arbeidet vi får lov til å være en del av.


Ulike team


Vi har mange ulike muligheter for deg som ønsker å bli del av et team for å være med og tjene i og ut i fra menigheten.

Noen team som er mulig å bli en del av er f.eks:Dersom du ønsker å være med i et team i Oasen så kan du være helt sikker på at vi har en plass hvor du vil kunne blomstre og trives sammen med mennesker som brenner for å bety noe for andre.


Ta kontakt med oss på post@oasen.org dersom du ønsker å være med og bidra eller om du har spørsmål rundt dette.“Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet.”

– Efeserne 4,16