Booking av plass på gudstjeneste


Her kan du melde deg på gudstjeneste i Oasen. Dette i henhold til gjeldende retningslinjer i forhold til Korona-pandemien,