OASENS BARNEKOR


Barnekoret er for alle barn fra 4 år og oppover. Øvelsene er annen hver onsdag fra kl. 18 – 19.



+

..