Torsdager 18.00 – 19.00


60 min


Som menighet har vi stor tro på bønn. Guds ord taler mye om viktigheten, kraften og løftene knyttet til det å be til Gud. Bønn gjennomsyrer derfor alt det vi gjør i menigheten og i vårt daglige liv med Gud.

Vi har også egne samlinger hvor alle som ønsker det kan komme sammen for å be til Gud. I bønnemøtene ber vi for menigheten og dens ulike virkegrener, ledere og medarbeidere. Vi ber også for ulike andre behov som måtte være ønskelig. Du er hjertelig velkommen til våre bønnemøter hver torsdag kl.18 – 19 i Oasen Søgne og en torsdag i måneden i Oasen Mandal.

En gang i måneden arrangerer vi også «Himmelvendt» som er samlinger som kun har fokus på bønn og lovsang.“Vær alltid glade, be uavbrutt, takk Gud under alle forhold!”

– 1 Tess 5:17