Himmelvendt er


en samling som vi har en gang i måneden hvor vi kommer sammen som menighet uten noe program for å vende oss mot himmelen og søke Gud. På disse samlingene har vi mye lovsang og det er åpent for å dele ting som vi tror Gud viser oss underveis i samlingen. Vi ønsker med Himmelvendt å fokusere på Gud og gjennom sann tilbedelse og overgivelse berøre Guds hjerte og få del i hva han har for oss.


På Himmelvendt ønsker vi å


dyrke frem nådegavene og friheten i kristus og gi god tid for lovsang bønn og det å dele ting sammen.«Hva så, brødre? Når dere kommer sammen, har den ene en salme, en annen har lære, én har åpenbaring, én har tungetale, en annen har tydning. Men la alt tjene til å bygge opp.»

1.kor 14:26