Re:tro


40+


Re:tro arbeidet har en visjon om å nå ut til voksne mennesker gjennom lett gjenkjennelig musikk og en avslappet, lun og rolig atmosfære. 

Vi samles onsdager ca. hver 6.uke kl.19:00. Møtene annonseres i kalenderen på denne siden.

Vårt mål er at Re:tro arbeidet skal være et lavterskeltilbud med høy trivselsfaktor. 

Re:tro er rettet mot voksne mennesker og har derfor en form som disse lett vil kunne identifisere seg med. Musikkstilen er tilpasset målgruppen og det sosiale har en viktig plass i alle våre samlinger.

Du er hjertelig velkommen!“Du skal reise deg for de grå hår og vise de gamle ære. Du skal frykte din Gud. Jeg er Herren.”

– 3 Mos 19:32