Godt Voksne


55+


En tirsdag i måneden er det Godt voksne i Oasen Søgne. Dette er en samling for alle som regner seg for godt voksne. Her er det glad sang, deling av Guds ord, bønn og et hyggelig fellesskap. I tillegg er det også et lite måltid med en kaffekopp – noe som gjerne får praten på god gli.

Du er hjertelig velkommen!“Du skal reise deg for de grå hår og vise de gamle ære. Du skal frykte din Gud. Jeg er Herren.”

– 3 Mos 19:32