Oasens musikkopplæringMusikkopplæring / Band


Som menighet har vi som en del av vår visjon at vi ønsker å trene de unge og slippe dem til i tjenesten. Vi har som et ledd i dette et fast program hvor vi trener nye musikere og sangere kontinuerlig for å fostre frem nye talenter og gi de en plass i menighetens lovsangsmiljø.

Denne treningen foregår gjennom personlig veiledning og hjelp til koordinert samspill i et større band. De unge får så etterhvert prøve seg på Preteens, i ungdomsmøtene og så bli en del av vårt hovedteam for lovsang.“De skal prise hans navn med dans, spille for ham på trommer og lyre.”

– Salme 149,3