Velkommen til

OASEN KULTURSKOLE

Oasen Kulturskole eies av Oasen Bibelsenter, men drives som en selvstendig avdeling. Vårt mål er å gi en god opplæring i musikalske og kreative ferdigheter. Vi kan tilby et positivt og inkluderende læringsmiljø som tilpasses elevens evne og behov. I løpet av året har vi muligheter hvor elevene kan prøve seg på en profesjonell scene med lyd, lys og et begeistret publikum. Målgruppen er barn og ungdom, men er åpen for alle aldre og ferdighetsnivå.

Vårt undervisningstilbud


El-gitar

Før i tiden begynte mange å spille elgitar for å plage sine foreldre. Nå ønsker mange foreldre at barna spiller elgitar.

Om el-gitar

- Hvor mange sologitarister trengs for å skifte en lyspære?
- Ingen. De stjeler bare noen andres lys.

Kassegitar

Kassegitar er et av de mest allsidige instrumentene som passer i de fleste sammenhenger - rundt bålet, scenen eller hjemme i stua.

Om kassegitar

Har du hørt om gitaristen som mistet grepet?

Bass

Selv om bassister ofte gjemmer seg på en scene, har de en viktig rolle i all musikk. Og er bassisten god venn med trommisen har man et solid fundament.

Om bass

Trommisen til bassisten.
- Trenger du tid til å stemme bassen?
- Hvorfor? Den var stemt når jeg kjøpte den.

Vokal

Å synge er noe man kan ha glede av hele livet. Privattimer med sanglærer er en effektiv måte å utvikle teknikk og musikalitet på.

Om vokalisten

- Hvor mange vokalister skal til for å skifte en lyspære?
- En. Vokalisten holder lyspæren mens verden roterer rundt ham.

Piano / keyboard

Er det en stor drøm å kunne sette seg ned ved pianoet og spille alle mulige sanger? Å ta pianotimer er et god steg i riktig retning.

Om piano

- Doktor, vil jeg spille piano etter operasjonen?
-Ja, selvfølgelig!
-Flott, for det kunne jeg ikke før!

Trommer

Trommer er ofte regnet som det viktigste instrumentet i et band - grunnmuren som gir resten av bandet noe å bygge på.

Om trommer

- Hei kompis. Hvor sent spiller bandet?
- Ca et halvt slag bak trommisen.

Informasjon & vilkår

Vi tilbyr undervisning primært for trommer, bass, gitar, piano og vokal. Men vil etter forespørsel og lærerkapasitet sette opp undervisning innen alle kulturelle aspekter som feks breakdance, drama, lyd, lys og sceneproduksjon. Det arrangeres også ulike kortvarige kurs som vil bli informert om når det er aktuelt.
Undervisningen kan foregå på flere lokasjoner, men i hovedsak Oasens lokaler.

Undervisningen er primært på ettermiddags- og kveldstid og følger skolens ferie- og helligdager. En undervisningstime varer 25 min. eller dobbeltime 50 min. Alle timer har 5 min margin – så alle oppfordres til å møte 5 min før time for å gjøre klart instrumentet og maksimere utbyttet av undervisningen. Foreldre og søsken kan ikke være med inn i timene. Det må eventuelt avtales med instruktør på forhånd.

Søknadsfrist er tre uker før hver semesterstart. Bruk skjemaet på nettsiden. Tildeling av elevplass vil skje fortløpende og senest en uke etter påmeldingsfristen. En elev kan søke plass på flere instrumenter/aktiviteter, men ved stor pågang må vi gjøre prioriteringer ut i fra antall søkere.

Når eleven får beskjed om tildelt plass, må denne bekreftes innen gitt frist som normalt er en uke. Plassen er bindende fra eleven har bekreftet. Ved stor pågang vil vi benytte oss av venteliste og tar inn nye elever så snart det blir ledig kapasitet.

Pris for en undervisningstime á 25 min. er kr. 230,- For dobbeltime på 50 min. er prisen kr. 460,-.

Det gis søskenmoderasjon for individuell undervisning. (søsken nr: 2 – 15%, 3 – 20%, 4 – 25%) Det gis ikke moderasjon til én elev som har flere elevplasser.

Man kan velge å motta faktura hver andre måned eller å betale for hele semesteret om gangen. For å unngå fakturagebyr anbefales det å registrere epost som faktura kan sendes til. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter og purregebyr etter lovbestemte satser.

Oasen kulturskole er et privat foretak, og mottar derfor ikke offentlig støtte. Sammenligner man vår pris med andre private musikkskoler eller med pris for 18+ hos kommunale vil man finne at vi ligger på samme prisnivå.

Elev og lærer er pliktig til å gi beskjed på telefon så tidlig som mulig om man er forhindret i å møte til time. Ved lærers fravær vil det bli satt inn vikar så langt det er mulig eller tilbud om annet tidspukt for time innen en uke. Kulturskolen kan, dersom ny time ikke er mulig for eleven, avlyse timen en gang pr. semester uten at det gis refusjon i elevavgiften. Fra og med andre avlyste undervisningstime gis refusjon tilsvarende en undervisningstime. Elevfravær erstattes ikke og ved å unnlate å gi beskjed gjentatte ganger kan elevplassen bli gitt andre uten refundering.
Oasen Kulturskole har ikke forsikringsansvar eller erstatningsansvarlige for elever eller eiendeler under øvelse og opphold i våres lokaler.
Om du har flere spørsmål kan du bare sende en henvendelse ved å fylle ut skjemaet her:

Søknadsskjema

Info om eleven

FødselsdatoInfo om foresatte (for elever under 18 år)Valg av instrument

Førstevalg

AndrevalgØnsket timelengdeBetaling

Hvor ofte ønsker du faktura?

Jeg har lest og godtatt vilkårene. Ved å sende inn dette søknadsskjemaet bekrefter jeg at jeg har lest og godtatt vilkårene til Oasen kulturskole.