Lovsang i oasenForm og stil


Lovsangen i Oasen er frisk og ungdommelig og vi tror at det er av stor viktighet at vi har en form på musikken som en yngre aldersgruppe kan identifisere seg med. Formen vil derfor alltid være i forandring. Innholdet vil derimot alltid være det samme gamle.Lovsang og tilbedelse


Vi tror også at tilbedelsen har en frigjørende effekt ved at vi løfter blikket vekk fra oss selv og våre egne problemer og over på Jesus og Hans storhet og fullbrakte verk. Lovsang og tilbedelse er dermed med og gjør Jesus større og våre egne problemer mindre. Gjennom å strekke oss mot Gud i tilbedelse ønsker vi å berøre Guds hjerte og bli utrustet og frigjort til å leve ut Hans kjærlighet til menneskene rundt oss.“De skal prise hans navn med dans, spille for ham på trommer og lyre.”

– Salme 149,3