Bli med


Som frivillig

Oasen driver et utstrakt arbeide blandt mennesker i alle aldre.
Noe av det kan du lese om på disse sidene. Med ca. 450 medlemmer og rundt 100 barn på søndagskolen hver søndag er det mye som trengs å gjøres på mange plan. Vi har en fantastisk stab av frivillige medarbeidere som tar seg av alt fra små praktiske gjøremål til tunge lederoppgaver og styreverv. Disse hyggelige menneskene vil du møte i ulike roller om du tar en tur innom noen av våre arrangementer.

Vi tror at alle mennesker har fått gaver og talenter som er verdifulle og som de kan bidra med i fellesskapet. SAMMEN drar vi lasset og finner tilfredstillelse i å være en medarbeider som bidrar med sin lille del i det store og viktige oppdraget vi er betrodd.

Dersom du skulle ønske å være med på teamet har vi muligheter for deg slik at du kan få utviklet og brukt dine gaver og talenter i det store fellesskapet.

Ta kontakt med menighetskontoret, eller noen i velkomstteamet på gudstjenesten, dersom du ønsker å tjene innen en av de mange avdelingene som finnes i menigheten. Vi vil gjøre det vi kan for å finne en plass hvor du kan trives og bidra med det Gud har gitt deg.“Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg.”

– Hebr 10,25