Tentro info 2017

eivind.jacobsenUncategorized

Vi har fått noen spørsmål knyttet til det nye tentro-tilbudet i Oasen. Vi ønsker derfor å ha en informasjonssamling om årets tentro før sommeren for å gi litt bakgrunn for det nye opplegget, samt gi foreldre mulighet til å komme med spørsmål og innspill.
Endringen fra tidligere år består hovedsakelig i at vi nå kommer til å samarbeide med Pinsebevegelsen / Filadelfia Kristiansand, framfor å fortsette med samarbeidet vi har hatt med Søgne Misjonskirke.

Vi har de siste to-tre årene bygget et stadig sterkere samarbeid med Pinsebevegelsen nasjonalt og regionalt på ledernivå. Vi tror at det er viktig for oss som menighet å stå tett sammen med bevegelsen som vi er en del av. Dette gjøres i stor grad ved å bygge nære relasjoner med mennesker i andre pinsemenigheter både nasjonalt og regionalt. Vi ønsker at også våre ungdommer skal få en opplevelse av å være en del av noe større og knytte kontakter med andre ungdommer i regionen som er en del av det samme fellesskapet.
Dette samarbeidet kommer til å økes ytterligere i tiden framover også utover selve tentro-arbeidet.

Fra og med 2018 planlegger pinsemenighetene i Agder et felles løft inn mot tentro i form av en felles oppstartsamling på Solstrand leirsted for alle “tentroere” i pinsemenighetene i Agder. Dette rekker vi ikke å få på plass i år men vi får en forsmak ved at det arrangeres felles oppstartstur med Filadelfia Kristiansand til Fredheim, som er pinsevennenes leirsted i Agder. Det blir også arrangert en felles ungdomsfestival “UT festivalen” i tidsrommet 21-23.september i Q42 i Kristiansand.

Pinsemenighetene i Agder ser et felles behov for et sterkere samarbeid menighetene i mellom, og tentro-arbeidet er da et ledd i dette. Dette er et samarbeid som Oasen både vil nyte godt av, og samtidig kunne bidra til. Oasen ønsker ikke å stå utenfor et slikt samarbeid.

Vi har hatt mange fine år med tentro-samarbeid med Søgne misjonskirke. Det er ingen konflikter eller lignende som er bakgrunn for at vi nå velger å kjøre eget opplegg, men altså en begrunnelse med tettere relasjon og samarbeid til Pinsemenighetene nasjonalt og regionalt. Søgne Misjonskirke har også signalisert overfor oss at de ønsker en noe tettere tilknytning mot misjonsforbundets arbeid sentralt for sine tentroelever. Dette har vi stor forståelse for.

Vi har en gjeng med flotte tentro-ledere i Oasen, og vi tror det vil bli et flott år, selv om det er første år med et nytt tentro-samarbeid.

Vi håper du har anledning til å ta turen til vårt infomøte som blir avholdt mandag den 19.juni kl. 20.00 – 21:00 i Oasens lokaler på Linneflaten 7. Her vil vi komme med mer informasjon, og det vil være åpent for spørsmål om neste års tentro i Oasen.

Les mer om opplegget for tentro-året 2017/2018 her.