Mandager 18.00 – 19.00

Vi er


Et Samarbeid


FriMat er en del av FriHjelp (Frikirkens Hjelpetjeneste) i Kristiansand Frikirke, Oasen Bibelsenter driver FriMat – Søgne.Mot kasting


Mat som nærmer seg holdbarhetsdato eller er utgått på dato, er som regel like god som ny. Det smerter oss og butikkeiere at denne maten blir kastet. Vi ønsker å være en motpol til overflodssamfunnet og samarbeide med butikkene om å kutte mengden mat som kastes. Vi ønsker en rettferdig fordeling av jordens ressurser.


Vi gir


$

Gratis mat


Vår del av prosjektet går ut på å være formidlere av maten til dem som trenger det. Gratis mat inn – gratis mat ut. Vi ønsker å pakke poser ferdig, slik at det blir en fordeling av nyttevarer og populære varer. Folk skal ikke hive seg over et bord med gratis mat, men være takknemlig for det de har fått.Varme


Mat som vi ikke får delt ut til trengende, kan kjøpes av involverte i prosjektet til omtrentlig halv pris. Vi ønsker å se den enkelte. Den som mottar matpose skal kjenne seg varmt velkommen.


Kontakt Frimat


38 05 30 00

Besøk Frimat


Mandager kl 18-19 kan du komme å få en pose med gratis mat, en kopp kaffe og en hyggelig prat i Oasen Bibelsenters lokaler på Linneflaten i Søgne.

Lik oss

Følg med


“For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg..”

– Matt 25:35